UV ĐỊNH HÌNH

UV định hình là kỹ thuật sử dụng để logo, biểu tượng, phần chữ… muốn nhấn mạnh có bề mặt phủ một lớp màng bóng lên bề mặt giấy theo hình yêu cầu. Mục đích làm cho phần được nổi bật hơn. Ứng dụng trong các sản phẩm namecard, catalogue, menu…


Sản phẩm liên quan