IN VOUCHER

Voucher là “một dạng phiếu mua hàng” có thể là dạng phiếu điện tử hoặc phiếu giấy có giá trị và dùng được trong giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhằm thu hút lượng khách hàng mua sắm cũng như củng cố lòng trung thành và niềm tin của khách hàng.

Sản phẩm liên quan