CẤN GIỮA - CẤN RĂNG CƯA

Cấn giữa
Cấn giữa là một kỹ thuật tạo đường gấp cho bài in. Kỹ thuật này tạo ra các đường cấn giúp bài in gấp lại dễ dàng, thằng đường và không bị bể mực.
Chúng ta sẽ thường gặp các đường cấn này trong các cuốn đóng kim, hoặc những tấm thiệp mời cấn giữa.

Cấn răng cưa
Đường cấn răng cưa chủ yếu dùng cho các ấn phẩm có thể xé rời như các lại voucher, tem, phiếu, vé… công dụng là để tạo đường đứt quãng giúp ấn phẩm lúc chưa xé rời có sự liền mạch, tạo thành 1 tập hoặc 1 cuốn, lúc cần thiết có thể dễ dàng xé rời mà không bị rách giấy hay làm nhăn giấy.


Sản phẩm liên quan